RaksApp

RaksApp – Underlättar byggarens vardag

Byggnadsförbundet erbjuder dig ett behändigt verktyg för arbetstidsbokföring, som en app till din telefon. RaksApp innehåller kollektivavtalen för våra avtalsbranscher i sin helhet. Det är en utmärkt hjälpreda för alla förbundsmedlemmar oavsett ålder eller yrkesområde.

  • Lättanvänd
  • Avgiftsfri
  • Ingen inloggning
  • Arbetstidsbokföring
  • Nyheter
  • Löner och ersättningar
  • Kollektivavtalet i din ficka

Download for free!

App Store
Google Play