RaksApp - Tietosuojakäytäntö

Sovelluksen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot

Rakennusliitto ry:n RaksApp-sovelluksen käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä RaksApp-sovellustea sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Rakennusliitto ry on sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Yksityisyyden suoja

Rakennusliitto ry noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

RaksApp-sovelluksen tiedot

Käyttäjän RaksApp-sovellukseen tallentamat tiedot säilytetään käytettävän päätelaitteen muistissa. Rakennusliitto ei kerää sovelluksesta henkilötietoja omaan käyttöönsä. Työaikakirjanpidon tietoja ei tallenneta pysyvästi muualle kuin käyttäjän päätelaitteeseen ja raporttien muodossa käyttäjän valitsemaan sähköpostiin.

Vastuunrajoitus

Rakennusliitto ry:n RaksApp-sovelluksen tarjotaan käytettäväksi sitoumuksetta ja ”sellaisena kuin ne ovat”. Rakennusliitto ry ei anna takuuta sovelluksessa esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Rakennusliitto ry ei takaa RaksApp-sovelluksen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Rakennusliitto ry ei vastaa palvelun saatavuudesta. Rakennusliitto ry pidättää itselleen oikeuden tehdä sovellukseen muutoksia ilmoittamatta siitä etukäteen.

Rakennusliitto ry ei vastaa sovelluksen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Rakennusliitto ry ei ole vastuussa RaksApp-sovelluksen kautta tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Rakennusliitto ry:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Palaute ja yhteydenotto

Pyydämme lähettämään mahdolliset yhteydenotot ja palautteen osoitteeseen palaute@raksapp.fi